Verenigde Christelijke   Scholen Opsterland

   Bijzonder goed onderwijs!


Vacature

Welkom op de website van de VCSO. Hieronder vindt u een overzicht van onze scholen. Als u op de school klikt gaat u naar de bijbehorende website.

VCSO Scholen

PCBS De Librije

Postbus 69
8400 AB Gorredijk
Tel: 0513-466448

website
Iepen Kristlike Doarpsskoalle

Gietersewei 4
9245 HK Nij Beets
Tel: 0512-461600

website

PCBO Rehoboth

De Kolk 1
9249 MC Frieschepalen
Tel: 0512-302600

website

de Stipe

Pastorieplein 12
8471 BZ Wolvega

Tel: 0512-204150

website

CBS De Opdracht

Foareker 21-23
9247 AA Ureterp
Tel: 0512-301771

website

Participerende Christelijke Scholen in de regio

CBS de Eker

Burmaniastrjitte 1a
9133 MV Anjum
Tel: 0519 321387

Website

CBS de Griffel

Siniastrjitte 13
9134 NX Ljussen
Tel: 0519 321989

Website

VCSO gaat verder als stichting, naam blijft gelijkDe vijf zelfstandige, Christelijke basisscholen in Opsterland gaan vanaf mei 2021
bestuurlijk verder als één stichting. In de ruim anderhalf jaar die achter ons ligt,
is deze organisatiewijziging zorgvuldig voorbereid.
Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw trokken de besturen van onze scholen
al samen op. Eerst in de Scholenbond, waar men elkaar vond op basis van de
Christelijke identiteit. Deze samenwerking groeide en mondde aan het begin van
deze eeuw uit in een vereniging van besturen, de VCSO. Nu is voor de vijf
besturen van de scholen het moment gekomen om bestuurlijk een volgende stap
te zetten, de krachten te bundelen en zo te komen tot één bestuur. Daarvoor is
een stichting opgericht, die de naam VCSO blijft houden, waarbij de letters staan
voor Verenigde Christelijke Scholen Opsterland.

Binnen deze VCSO verenigen de besturen van vijf christelijke basisscholen in Bakkeveen,
Frieschepalen, Gorredijk, Nij Beets en Ureterp zich.
Al jaren werkten we als besturen en directies actief en betrokken op elkaar samen binnen
de VCSO. Deze samenwerking krijgt nu een formele status. We willen daarmee onze
bestuurlijke kracht bundelen, zodat we sterker staan in het kunnen realiseren van
kwalitatief goed, Christelijk onderwijs. De fusie geeft meer perspectieven voor het
voortbestaan van de scholen en ook voor de werkgelegenheid van het personeel.
Er is met instemming van alle verenigingen en met goedkeuring van de MR van elke school,
waarin personeel en ouders vertegenwoordigd zijn, besloten om de samenwerking naar
deze nieuwe, vaste vorm om te zetten. Voor de nieuwe vorm is breed draagvlak.
De huidige schooldirecteuren gaan het bestuur vormen en een Raad van Toezicht gaat op
dat bestuur toezien.
De vijf scholen houden in deze nieuwe situatie wel hun eigenheid en specifieke karakter.
Voor kinderen en hun ouders zal het wat dat betreft bij het vertrouwde blijven. Vooral op
het bestuurlijke vlak zullen de zaken meer centraal geregeld worden.

Fusie VCSO Video

Adres: Gietersewei 4, 9245 HK, Nij Beets

Tel: 0512-461600
Mail: info@vcso.nl

CONTACT