Bestanden

Bestuurlijke stukken

Hieronder kun je diversen stukken inzien. 

Klachtenregeling VCSO

Behandeling van de klachten, Aanstelling en taak contactpersoon, vertrouwenspersoon.klachtencommissie

Read more

Statuten van Stichting VCSO

Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Verenigde Christelijke ScholenOpsterland, na de akte van omzetting annex statutenwijziging de dato15 maart 2021, verleden voor mr. K.A. Breuker, notaris te Leeuwarden.

Read more