Bestanden

Strategisch beleidspuntenplan VCSO 2019 2023

Strategisch beleidspuntenplan VCSO 2019 2023

Klokkenluidersregeling VCSO 2022

Klokkenluidersregeling VCSO 2022

Klachtenregeling VCSO

Behandeling van de klachten, Aanstelling en taak contactpersoon, vertrouwenspersoon.klachtencommissie

Statuten van Stichting VCSO

Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Verenigde Christelijke ScholenOpsterland, na de akte van omzetting annex statutenwijziging de dato15 maart 2021, verleden voor mr. K.A. Breuker, notaris te Leeuwarden.