Statuten van Stichting VCSO

Statuten van Stichting VCSO

Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Verenigde Christelijke Scholen
Opsterland, na de akte van omzetting annex statutenwijziging de dato
15 maart 2021, verleden voor mr. K.A. Breuker, notaris te Leeuwarden.