Statuten van Stichting VCSO

Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Verenigde Christelijke ScholenOpsterland, na de akte van omzetting annex statutenwijziging de dato15 maart 2021, verleden voor mr. K.A. Breuker, notaris te Leeuwarden.